Ga op verkenning

ontdekking

Alle leerkrachten, van welk vak ook, vinden het ongelooflijk belangrijk dat je de wereld verkent. En niet alleen van achter de schoolbank.

natuur en cultuur beleef je ter plekke


Terreinverkenning tijdens aardrijkskunde, de week van het bos, toneelbezoek tijdens Nederlands… Je gaat in het eerste jaar zelfs naar Luik om er op straat mensen in het Frans aan te spreken.

Daar bereiden we je natuurlijk goed op voor, soms met twee leerkrachten tegelijk. Co-teaching noemen ze dat.

leer ook wat over jezelf


Als je op meerdaagse uitstap gaat, leer je nog een andere wereld kennen,
die van je eigen sociale vaardigheden. Mijn wat? We zetten gewoon af en toe een spiegel voor je neus om jezelf beter te leren kennen. Hou je rekening met anderen? Hou je je aan de afspraken? Kan je je weerbaar opstellen? Maak je samen plezier? Leer je van elkaar? Daar sluit het wekelijks uurtje rond mens en maatschappij ook mooi op aan.

PO, MO, LO


PO, MO en LO zijn de bondige samenvatting van alle vakken die je creativiteit en expressie aanscherpen: plastische, muzikale en lichamelijke opvoeding. Ze zijn minstens even belangrijk als wetenschappen of talen bij je vorming tot jongvolwassene op het GIB! Muziek maken en leren kennen. Tekenen, schilderen en boetseren. Je gevoelens uitdrukken in klank en beeld… En in beweging! Want het GIB is een sportieve school. Je maakt kennis met alle sporttakken en je krijgt de kans om extra initiaties te
volgen of aan competities deel te nemen.