Goed in je vel

goed in je vel

Studeren, successen boeken… Dat lukt maar pas als je je goed voelt in je vel. Daar doen we dan ook alles aan in het GIB!

Wat bieden we zoal aan in het eerste jaar?

  • kennismakingsdag in de Lilse Bergen, in aanwezigheid van meters en peters van het zesde jaar
  • tweedaagse uitstap naar de Voerstreek
  • georganiseerde middagspelen en sportcompetities per klas op onze ruime speelplaats
  • tafeltennis en tafelvoetbal tijdens de pauzes

Als je er behoefte aan hebt, kan je tijdens de middagpauze nog wat extra studeren of aan de computer werken.

meer tijd voor vrije tijd

Het GIB onderscheidt zich opvallend van andere scholen door zijn dagindeling. We beginnen ‘s morgens vroeg om 8.10 uur maar stoppen ook eerder, om 15.10 uur! Zelfs met een inhaalles tot 16.10 uur heb je zeeën van tijd voor al je bezigheden buiten de school.

warme en open sfeer

Pesten en vervelend gedrag op internet pakken we meteen aan. Ook met andere persoonlijke problemen laten we je niet in de kou staan. Spreek eender welke leerkracht aan of laat het weten aan het onthaal. Zelfs de deur van de directie staat altijd voor je open. We nemen je zorgen altijd ernstig en, als het nodig is, schakelen we de juiste mensen in. Dat kan de leerlingbegeleider of zorgcoördinator zijn. Je kan ook altijd bij het CLB
centrum voor leerlingenbegeleiding) terecht voor een gesprek.

Het GIB staat open voor nieuwe initiatieven. Heb je een idee om het leef- en leerklimaat op school nog beter te maken. Aarzel niet om het voor te stellen via de leerlingenraad of de schoolraad. Vorig jaar bijvoorbeeld, hebben leerlingen uit eigen beweging voorstellen gedaan over het gebruik van smartphones op school.

extra ondersteuning

Soms heb je meer gespecialiseerde ondersteuning nodig. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, brengen we je in contact met ons ondersteuningsnetwerk Prisma+.