Lessentabel tweede graad

3de jaar E HW W WS H TW I
Nederlands 4 4 4 4 4 4 *
Frans 4 4 4 3 3 2 *
Engels 3 4 4 3 3 2 *
Wiskunde 5 4 5 5 3 5 *
Fysica 1 1 2 2 3
Chemie 1 1 2 2 4
Biologie 1 1 2 2 1
Aardrijkskunde 1 2 2 1 1 1
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Wetenschappelijk tekenen 2
Economie 5 *
Boekhouding / toegepaste economie 7
Natuurwetenschappen 2
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 1 1
Mechanica 1
Elektriciteit 1
Sport° 5
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Informatica / tekstverwerking 1 1 1 1 4 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

*I: wekelijkse inhaalles
Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek). Een 6de uur sport wordt facultatief ingericht.

Lessentabel vierde jaar

4de jaar E HW W WS H TW I
Nederlands 4 4 4 4 4 4 *
Frans 3 4 4 3 3 2 *
Engels 3 4 3 3 3 2 *
Duits 2 2 *
Wiskunde 5 4 5 5 3 5 *
Fysica 1 1 2 2 3
Chemie 1 1 2 2 4
Biologie 1 1 2 2 1
Aardrijkskunde 1 2 1 1 1 1
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Wetenschappelijk tekenen 2
Economie 4 *
Boekhouding / toegepaste economie / virtueel kantoor 7
Natuurwetenschappen 2
Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 1 1
Mechanica 1
Elektriciteit 1
Sport° 5
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Informatica / tekstverwerking 1 1 1 1 4 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

*I: wekelijkse inhaalles
Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek). Een 6de uur sport wordt facultatief ingericht.

Meer informatie over de verschillende richtingen vindt u op deze pagina.

Brasschaat