richtingen

Overzicht


lessentabel

In onze infobrochure kan u het volledige aanbod van onze school bekijken, alsook de lessenroosters per jaar.

Vanaf het schooljaar 2015-16 wordt er voor alle zesdejaars een keuzevak ingericht. De leerlingen verruimen hiermee hun horizon met een vak dat buiten het domein van hun studierichting valt of ze verdiepen juist hun interesse in een bepaald vakgebied.

De aangeboden vakken dit schooljaar zijn: economie voor niet-economen, Spaans voor beginners, basis Duits, engineering (een huwelijk tussen techniek en informatica), extra hoofdstukken uit de fysica, labo wetenschappen en esthetica.

Kaartkeuzevakken

Kaartkeuzevakkenrood

Indien er nog vragen zijn kan u ons gerust contacteren.

Brasschaat