Schoolteam

Het volledige team

Personeel18

Leerlingbegeleiding

J. Martens E. de With V. Hermans I. Brock E. Verfaillie
Graadcoördinator 1e graad Graadcoördinator 2e graad Graadcoördinator 3e graad Zorg 1e,2e, 3e jaar Zorg 4e, 5e, 6e jaar

Directie

W. De Leeuw N. Vermeiren A. Monheim B. Van Bergen
Directeur Bovenschool Adjunct-Directeur Bovenschool Directeur Middenschool CoDi Scholengemeenschap

Brasschaat