Tagarchief: Kernkwaliteiten

Studeren in optimale omstandigheden

topmateriaal

centraal gelegen en makkelijk bereikbaar


Het GIB is makkelijk te bereiken met eender welk vervoermiddel. Uiteraard geven wij de voorkeur aan duurzame verplaatsingen te voet, per fiets of het openbaar vervoer.

Aan het drukste kruispunt bij de school staat elke morgen een gemachtigd opzichter klaar om fietsers en voetgangers veilig naar de overkant te begeleiden.

Onze school is bijzonder centraal gelegen. In minder dan 10 minuten wandel je vanuit het GIB naar het gemeentepark, de bibliotheek, het cultuurcentrum, het CLB, het zwembad en de sporthal.

In het park hebben we aan het sportstadion vlak naast de atletiekpiste
zes superrustige klaslokalen ter beschikking.

infrastructuur


Het GIB is een ruim en licht gebouw waar het aangenaam is om lessen te volgen. Je komt terecht in klaslokalen die allemaal uitgerust zijn met een beamer, computer en internet. Lessen worden er alleen maar boeiender door!

Heb je in de les een laptop of tablet nodig? Geen probleem. Naast onze vijf computerlokalen zijn er nog heel wat laptops en tablets in omloop. Alles is aanwezig om zo je ict-vaardigheden te ontwikkelen.

Wij hebben tot slot perfect uitgeruste wetenschapslokalen, een nieuw technieklokaal en aangepaste sportaccomodatie.

Goed in je vel

goed in je vel

Studeren, successen boeken… Dat lukt maar pas als je je goed voelt in je vel. Daar doen we dan ook alles aan in het GIB!

Wat bieden we zoal aan in het eerste jaar?

  • kennismakingsdag in de Lilse Bergen, in aanwezigheid van meters en peters van het zesde jaar
  • tweedaagse uitstap naar de Voerstreek
  • georganiseerde middagspelen en sportcompetities per klas op onze ruime speelplaats
  • tafeltennis en tafelvoetbal tijdens de pauzes

Als je er behoefte aan hebt, kan je tijdens de middagpauze nog wat extra studeren of aan de computer werken.

meer tijd voor vrije tijd

Het GIB onderscheidt zich opvallend van andere scholen door zijn dagindeling. We beginnen ‘s morgens vroeg om 8.10 uur maar stoppen ook eerder, om 15.10 uur! Zelfs met een inhaalles tot 16.10 uur heb je zeeën van tijd voor al je bezigheden buiten de school.

warme en open sfeer

Pesten en vervelend gedrag op internet pakken we meteen aan. Ook met andere persoonlijke problemen laten we je niet in de kou staan. Spreek eender welke leerkracht aan of laat het weten aan het onthaal. Zelfs de deur van de directie staat altijd voor je open. We nemen je zorgen altijd ernstig en, als het nodig is, schakelen we de juiste mensen in. Dat kan de leerlingbegeleider of zorgcoördinator zijn. Je kan ook altijd bij het CLB
centrum voor leerlingenbegeleiding) terecht voor een gesprek.

Het GIB staat open voor nieuwe initiatieven. Heb je een idee om het leef- en leerklimaat op school nog beter te maken. Aarzel niet om het voor te stellen via de leerlingenraad of de schoolraad. Vorig jaar bijvoorbeeld, hebben leerlingen uit eigen beweging voorstellen gedaan over het gebruik van smartphones op school.

extra ondersteuning

Soms heb je meer gespecialiseerde ondersteuning nodig. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, brengen we je in contact met ons ondersteuningsnetwerk Prisma+.

Kans om te groeien

kans om te groeien

In elke les word je uitgedaagd om het beste van jezelf te geven.
Wat telt, is hoe jij vooruitgaat. We vergelijken daarom leerlingen nooit met elkaar en vermelden op onze rapporten geen klasgemiddelden.

hulp vragen is geen schande

Je kan niet in alles een krak zijn. Het is absoluut geen schande dat je voor sommige vakken extra hulp nodig hebt. Voor Nederlands, Frans en wiskunde heb je in het eerste jaar niet alleen vijf uur gewone les, je kan je basis voor deze vakken nóg sterker maken in de wekelijkse inhaalles.

De inhaallessen starten om 15.20 uur. Je kan er extra vragen stellen, toetsen voorbereiden, oefeningen maken om vaak voorkomende fouten te vermijden of gemiste lessen bijwerken. In het tweede jaar zijn er ook inhaallessen Engels.

studeren op jouw maat

Veel brains en/of wilskracht hebben is soms niet voldoende om goede resultaten te halen. Ook je studiemethode speelt een belangrijke rol.

Lukt het studeren niet zoals je zou willen, dan staat er een team leerkrachten paraat om je te helpen. We leren je plannen, schematiseren en organiseren, individueel of in groep.

Samen gaan we op zoek naar de studiemethode die het best bij jou past.

feedback om je te helpen

We geven je continu feedback: in de klas, op je toetsen, via Smartschool in je digitale puntenboek en op je rapport. Ook je ouders kunnen perfect mee volgen.

Als het nodig is, raden we je op je rapport gerichte hulpmiddelen aan om je voor een bepaald vak sterker te maken.

Ga op verkenning

ontdekking

Alle leerkrachten, van welk vak ook, vinden het ongelooflijk belangrijk dat je de wereld verkent. En niet alleen van achter de schoolbank.

natuur en cultuur beleef je ter plekke


Terreinverkenning tijdens aardrijkskunde, de week van het bos, toneelbezoek tijdens Nederlands… Je gaat in het eerste jaar zelfs naar Luik om er op straat mensen in het Frans aan te spreken.

Daar bereiden we je natuurlijk goed op voor, soms met twee leerkrachten tegelijk. Co-teaching noemen ze dat.

leer ook wat over jezelf


Als je op meerdaagse uitstap gaat, leer je nog een andere wereld kennen,
die van je eigen sociale vaardigheden. Mijn wat? We zetten gewoon af en toe een spiegel voor je neus om jezelf beter te leren kennen. Hou je rekening met anderen? Hou je je aan de afspraken? Kan je je weerbaar opstellen? Maak je samen plezier? Leer je van elkaar? Daar sluit het wekelijks uurtje rond mens en maatschappij ook mooi op aan.

PO, MO, LO


PO, MO en LO zijn de bondige samenvatting van alle vakken die je creativiteit en expressie aanscherpen: plastische, muzikale en lichamelijke opvoeding. Ze zijn minstens even belangrijk als wetenschappen of talen bij je vorming tot jongvolwassene op het GIB! Muziek maken en leren kennen. Tekenen, schilderen en boetseren. Je gevoelens uitdrukken in klank en beeld… En in beweging! Want het GIB is een sportieve school. Je maakt kennis met alle sporttakken en je krijgt de kans om extra initiaties te
volgen of aan competities deel te nemen.

Je werkt aan je toekomst

toekomst

Je hebt talenten, sowieso. Die moet je ontwikkelen ook al weet je nog niet wat je later wil worden. De eerste twee jaar op het GIB krijg je alvast een divers pakket aan vakken. Proef ervan en krijg de smaak te pakken.

een sterke basis

Van de basisvakken wiskunde, Nederlands en Frans krijg je vijf uur les per week. Dat is best veel, maar zo krijg je een stevige basis mee voor de volgende jaren.

Voor Nederlands en Frans word je mondig(er) en zelfredzaam, vanaf de eerste les!

Vijf uur wiskunde geven je alle tijd om op eigen tempo te werken.
We leren je probleemoplossend denken, dagen je extra uit, geven je bijkomende oefeningen zodat je de leerstof écht beet hebt.

wetenschap en techniek leer je overal

Leren uit een boek alleen is in het GIB al lang uit de mode. Bij ons doe je experimenten in het labo, ga je op verkenning in de natuur, programmeer je een robot…

Je zoekt informatie op het internet of je trekt eropuit met een tablet. Wetenschappen en techniek? Ze zullen onze toekomst meer en meer bepalen. Leer je weg er nu al in vinden!

mediawijzer met informatica

Computers, internet… kan je je nog een leven voorstellen zonder? Maar je denkt toch niet dat je er al alles over weet?!

Op het GIB maken we je vanaf het eerste jaar mediawijzer: klaviervaardigheid, logisch denken, software toepassen, slim omgaan met social media… Het staat allemaal op het programma.

Zoek en vind je plaats in de wereld!

Wetenschap en techniek bepalen dan wel grotendeels onze toekomst, ze bieden lang niet een antwoord op al onze vragen.

Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing leren je je plaats vinden in de wereld. Maar alles begint klein. Vind eerst je plaats in de klas, in de school. Dat vinden we erg belangrijk op het GIB. Zo belangrijk dat we er elke week een extra uur tegenaan gooien.

Wat na het eerste jaar?

Na het eerste jaar moet je nog niet kiezen. Je volgt automatisch de basisoptie moderne wetenschappen. Waarom? Om later, zonder uitzondering, elke studierichting aan te kunnen. Je schaaft verder aan je wetenschappelijke vaardigheden en je krijgt er Engels en economie bij.

Je merkt het meteen, er gaan nieuwe toekomstmogelijkheden open en je
krijgt een beter zicht op wat jou écht interesseert.

doorgroeien in de tweede graad

Nu moet je wel kiezen. Maar geen nood, op het einde van het tweede jaar gaan we samen met jou op zoek naar de juiste studiekeuze. Ben je een wetenschapper, een probleemoplosser, een ondernemer? Ben je eerder iemand die begaan is met mens en maatschappij? Of heb je sportieve genen die je verder wil ontwikkelen?

Welk type je ook bent, we hebben een geschikte studierichting voor jou
in de tweede graad!

interesses uitdiepen in de derde graad

Combineer je wetenschappen en economie met een straffe opleiding vreemde talen? Of mag er voor jou nog een flinke dosis wiskunde bij? Ga je verder in humane? Of word je liever ondergedompeld in het bedrijfsleven? Start je een mini-onderneming of ga je helemaal voor techniek?

Aan jou de keuze.

In het zesde jaar krijg je zelfs de kans een eigen vak te kiezen waarop je samen met leerlingen van een andere studierichting je eigen interesses en talenten kan botvieren.

Aan één ding mag je niet twijfelen: op het GIB vind je een enorme waaier aan studierichtingen waarmee je alle mogelijke opleidingen aan de hogeschool of universiteit aankan.